อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Tip รุ่น SG-55 สำหรับ เครื่องตัด MAX CUT 40 ของ เครื่องเชื่อมFalcon #SPT55

IN STOCK


0.00 ฿

IN STOCK

เทียบสินค้า

Tip SG-55
– ตัวใหญ่คือหัว tip
– เป็นอะไหล่หัวตัดรุ่น SG-55