-18%

เกจ์ Co2 เกจ์ซีโอทู เครื่องเชื่อมซีโอทู ตู้เชื่อม 220V

IN STOCK


เทียบสินค้า
  • เป็นเกจ์ควบคุมการจ่าย CO2 ที่ใช้สำหรับปกคลุมแนวเชื่อมในงานเชื่อม CO2 ไม่ให้เกิดการออกซิเดชั่น ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป

1,800.00 ฿ 2,200.00 ฿

IN STOCK