-33%

เกจ์วัดแรงดันสำหรับอาร์กอน เกจ์ปรับแรงดันถังอาร์กอน

OUT OF STOCK


  • เป็นเกจ์ควบคุมการจ่าย CO2 ที่ใช้สำหรับปกคลุมแนวเชื่อมในงานเชื่อม CO2 ไม่ให้เกิดการออกซิเดชั่น ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป

1,200.00 ฿ 1,800.00 ฿

OUT OF STOCK

เทียบสินค้า