-20%

เกจวัดแรงดัน สำหรับอาร์กอนเครื่องเชื่อม tig

IN STOCK


เทียบสินค้า

1,200.00 ฿ 1,500.00 ฿

IN STOCK

ใช้ต่อกับท่ออาร์กอน เพื่อควบคุมปริมาณการไหลของอาร์กอนให้สม่ำเสมอและเที่ยงตรง เหมาะสำหรับ เป็นเกจ์ควบคุมปริมาณการไหลออกของอาร์กอน ที่ใช้ปกคลุมแนวเชื่อมเพื่อให้เกิดการออกซิเดชั่นบนแนวเชื่อม