-18%

เกจ์ซีโอทู Co2 220V (รุ่นปรับแรงดัน) สำหรับเชื่อมงานซีโอทู งานเหล็ก

IN STOCK


1,800.00 ฿ 2,200.00 ฿

IN STOCK

เทียบสินค้า

เกจ์ซีโอทู เรกกูเรเตอร์ 220V (รุ่นปรับแรงดัน)
เป็นเกจ์ควบคุมการจ่าย CO2 ที่ใช้สำหรับปกคลุมแนวเชื่อมในงานเชื่อม CO2 ไม่ให้เกิดการออกซิเดชั่น ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป