สาธิตการใช้งาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MAX ARC 160 ระบบ DC INVERTER

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MAX ARC 200V ระบบ DC INVERTER

เครื่องเชื่อมอาร์กอน MAX TIG 200 ระบบ DC INVERTER

เครื่องเชื่อม Falcon Advan AC/DC TIC 200 D.P